+421 918 790 393

Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov

 

 

Vedenie kancelárie

Našu advokátsku kanceláriu vedie Mgr. Ján Matušov. Zameriavame sa na viaceré oblasti práva, pričom pri riešení jednotlivých prípadov našich klientov čerpáme nielen z bohatých skúseností, ale aj z doterajšej praxe.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Matušov,
advokát

vizitka, životopis

 

 

Advokátska kancelária Matušov s.r.o. - advokát a právnik v Púchove

 

JUDr. Marek Považan,
advokátsky koncipient

vizitka, životopis

 

 

Advokátska kancelária Matušov s.r.o. - advokát a právnik v Púchove

 

 

 

 

 

 

Mgr. Romana Melicheríková,
advokátsky koncipient

vizitka, životopis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo by sme mali nadviazať spoluprácu?

 

 

 

 

 

 

Ctíme si naše dohody,
aj spoluprácu

Dohodnuté termíny sú pre nás vždy záväzné. Vážime si vašu dôveru, pretože spolupráca často obnáša aj zverenie si súkromných informácií. Dodržiavame mlčanlivosť, na stretnutia chodíme vždy pripravení. Pracujeme systematicky a naším cieľom je úprimne vám pomôcť.

 

 

 

 

Upozorníme vás na všetky
možné riziká

Každý problém či situácia si vyžadujú osobitý prístup aj riešenia. Ešte predtým, ako sa dohodneme na záväznej spolupráci, sa snažíme naštudovať si podrobne tému, popremýšľať nad možnými komplikáciami alebo rizikami. Všetko vám korektne a včas oznámime.

 

 

 

 

Sme spoľahlivými partnermi
pre firmy

Máme bohaté skúsenosti s obchodným právom a preto dokážeme podnikateľom poradiť nielen pri formálnych otázkach ako sú zakladanie a zmeny v spoločnosti, ale aj s registrom partnerov verejného sektora. Radi s vami nadviažeme aj dlhodobú spoluprácu.

 

 

 

 

 

   

Vizitka, Mgr. Ján Matušov

   

Štúdium, prax a práca

 

2007

Začiatok môjho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore právo.

 

 

2008

Práca právneho asistenta v Advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala v Bratislave, ocenenej aj v súťaži Právnická firma roka 2018. Spolupráca začala už v mojom druhom ročníku počas štúdia na UK a trvala do roku 2010, čiže do konca štvrtého ročníka.

 

 

2011

Práca právneho asistenta v Advokátskej kancelárii JUDr. Ján Súkeník v Považskej Bystrici, ktorá je zameraná na trestné právo, občianske právo a konkurzné právo.

 

 

2012

Ukončené štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore právo s červeným diplomom a s akademickou pochvalou od rektora univerzity.

 

 

2012

Po skončení štúdia nasledovala práca koncipienta v Advokátskej kancelárii JUDr. Ján Súkeník v Považskej Bystrici.

 

 

2015

Po trojročnej úspešnej praxi u JUDr. Súkeníka ma čakala advokátska skúška. Absolvovaná bola s vyznamenaním.

 

 

2016

Začiatok mojej samostatnej advokátskej práce. Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov vznikla 1. 1. 2016 so sídlom v Považskej Bystrici. Aktívne sa venujem najmä rodinnému, občianskemu, trestnému a obchodnému právu. Postupne som nadviazal obchodnú spoluprácu s viacerými spoločnosťami, ktorým som poskytoval, či doteraz poskytujem, komplexné právne poradenstvo.

 

 

2019

V roku 2019 som nadviazal spoluprácu so svojou rodnou obcou Beluša. Spolupráca spočívala najmä v príprave všeobecno-záväzných nariadení, zmlúv, návrhov zmlúv a v nakladaní s obecným majetkom. Vďaka tejto spolupráci som si rozšíril, ale i získal cenné skúsenosti so správnym právom.

 

 

2020

Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov mení sídlo – aktuálne sa nachádza v Púchove, v budove Finančného centra na prvom poschodí. Venujem sa naplno svojej individuálnej advokátskej práci, kariére a tiež myšlienke pomáhať jednotlivcom a firmám domôcť sa svojich práv.

 

 

2021

Do advokátskeho tímu vstupuje šikovný advokátsky koncipient Mgr. Marek Považan. Jeho prínos spočíva najmä v skúsenostiach v právnych odvetviach akými sú obchodné právo, rodinné právo, športové právo a medzinárodné právo súkromné. 

 

 

 

 

 

 

Advokátska kancelária Matušov s.r.o. - advokát a právnik v Púchove

 

 

„Som pripravený pomôcť vám, vysvetliť vám, aká cesta vedie k výhre a aké riziká nás môžu stretnúť.“

 

 

 

 

 

   

Vizitka, Mgr. Marek Považan

   

Štúdium, prax a práca

 

2016

Začiatok štúdia práva na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas päťročného štúdia som bol členom redakčnej rady univerzitného časopisu Corpus Delicti.

 

 

2018

Trojmesačná stáž na Okresnom súde v Trnave na úseku obchodného registra, oddelenia konkurzu a reštrukturalizácie a na občiansko-právnom úseku.

 

 

2018

Práca pre Advokátsku kanceláriu so sídlom v Martine, kde som zbieral skúsenosti z obchodného, pracovného, občianskeho a zo súťažného práva. Spolupráca trvala pol roka.

 

 

2021

Úspešné ukončenie magisterského štúdia. V diplomovej práci, ocenenej dekanom fakulty za výborné odborné znalosti, som sa venoval monitorovaniu zamestnancov.

 

 

2021

V Advokátskej kancelárii so sídlom v Martine som pokračoval v zbieraní skúseností z oblasti medzinárodného práva súkromného, obchodného a pracovného práva. V rovnakom roku som pracoval ako asistent generálneho riaditeľa, kde som pre úspešný slovenský futbalový klub vypracovával zmluvy o kúpe a predaji hráčov, ako aj zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Študoval som medzinárodný prestupový poriadok a tiež komunikáciu s orgánmi UEFA.

 

 

2021

Nadviazanie spolupráce s Advokátskou kanceláriou Mgr. Ján Matušov. Ako advokátsky koncipient pomáham klientom v rôznych oblastiach práva. Špecializujem sa na rodinné právo, obchodné právo, správne právo, športové právo a právo cenných papierov. Právnu pomoc viem ponúknuť aj v oblasti medzinárodného práva súkromného.

 

 

 

 

 

 

Advokátska kancelária Matušov s.r.o. - advokát a právnik v Púchove

 

 

„Okrem základných právnych oblastí sa špecializujem na obchodné právo, správne právo a na oblasť športového práva.“

 

 

 

 

 

 

 

   

Vizitka, Bc. Romana Melicheríková

   

Štúdium, prax a práca

 

2018

Začiatok môjho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore právo.

 

 

2019

Prax ako právna asistentka na exekútorskom úrade Mgr. Vladimír Cipár v Bratislave. Moja spolupráca trvala jeden študijný rok na VŠ.

 

 

2021

Dovŕšenie Bakalárskeho titulu.

 

 

2022

Právna asistentka v AK Matúšov, tu pracujem v administratívnej činnosti, RPVS (register partnerov verejného sektora) a OR (obchodný register), vymáhanie pohľadávok, poradenstvo pri rozvodoch a iných rodinných sporoch.

 

 

 

 

 

 

Advokátska kancelária Matušov s.r.o. - advokát a právnik v Púchove

 

 

„Rada vám pomôžem s jednoduchším priebehom rodinného sporu na súde.“

 

 

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia