+421 918 790 393

Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov

 

 

Vedenie kancelárie

Našu advokátsku kanceláriu vedie Mgr. Ján Matušov. Zameriavame sa na viaceré oblasti práva, pričom pri riešení jednotlivých prípadov našich klientov čerpáme nielen z bohatých skúseností, ale aj z doterajšej praxe.

 

 

 

 

   

Vizitka, Mgr. Ján Matušov

 

„Som Ján Matušov, a som pripravený pomôcť vám s vašimi problémami.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo by sme mali nadviazať spoluprácu?

 

 

 

 

 

Ctím si našu dohodu,
aj spoluprácu

Náš dohodnutý termín je pre mňa vždy záväzným. Vážim si vašu dôveru, pretože spolupráca často obnáša aj zverenie si súkromných informácií. Dodržiavam mlčanlivosť, na stretnutia chodím vždy pripravený, pracujem systematicky a mojím cieľom je úprimne vám pomôcť.

 

 

 

 

Upozorním vás na všetky
možné riziká

Každý problém či situácia si vyžadujú osobitý prístup aj riešenia. Ešte predtým, ako sa dohodneme na záväznej spolupráci, sa snažím naštudovať si podrobne tému, popremýšľať nad možnými komplikáciami alebo rizikami. Všetko vám korektne a včas oznámim.

 

 

 

 

Som spoľahlivým partnerom
pre firmy

Mám bohaté skúsenosti s obchodným právom a preto dokážem podnikateľom poradiť nielen pri formálnych otázkach ako sú zakladanie a zmeny v spoločnosti, ale aj s registrom partnerov verejného sektora. Rád s vami nadviažem aj dlhodobú spoluprácu.

 

 

 

 

 

Štúdium, prax a práca

 

 

2007

Začiatok môjho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore právo.
 

 

 

2008

Práca právneho asistenta v Advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala v Bratislave, ocenenej aj v súťaži Právnická firma roka 2018. Spolupráca začala už v mojom druhom ročníku počas štúdia na UK a trvala do roku 2010, čiže do konca štvrtého ročníka.

 

 

 

2011

Práca právneho asistenta v Advokátskej kancelárii JUDr. Ján Súkeník v Považskej Bystrici, ktorá je zameraná na trestné právo, občianske právo a konkurzné právo.
 

 

 

2012

Ukončené štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore právo s červeným diplomom a s akademickou pochvalou od rektora univerzity.
 

 

 

2012

Po skončení štúdia nasledovala práca koncipienta v Advokátskej kancelárii JUDr. Ján Súkeník v Považskej Bystrici.
 

 

 

2015

Po trojročnej úspešnej praxi u JUDr. Súkeníka ma čakala advokátska skúška. Absolvovaná bola s vyznamenaním.
 

 

 

2016

Začiatok mojej samostatnej advokátskej práce. Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov vznikla 1. 1. 2016 so sídlom v Považskej Bystrici. Aktívne sa venujem najmä rodinnému, občianskemu, trestnému a obchodnému právu. Postupne som nadviazal obchodnú spoluprácu s viacerými spoločnosťami, ktorým som poskytoval, či doteraz poskytujem, komplexné právne poradenstvo.
 

 

 

2019

V roku 2019 som nadviazal spoluprácu so svojou rodnou obcou Beluša. Spolupráca spočívala najmä v príprave všeobecno-záväzných nariadení, zmlúv, návrhov zmlúv a v nakladaní s obecným majetkom. Vďaka tejto spolupráci som si rozšíril, ale i získal cenné skúsenosti so správnym právom.

 

 

2020

Advokátska kancelária Mgr. Ján Matušov mení sídlo – aktuálne sa nachádza v Púchove, v budove Finančného centra na prvom poschodí. Venujem sa naplno svojej individuálnej advokátskej práci, kariére a tiež myšlienke pomáhať jednotlivcom a firmám domôcť sa svojich práv.

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia