+421 918 790 393

Cenník služieb

 

 

Ceny za právne úkony

Ceny právnických služieb sú stanovené vyhláškou. Ako právnická kancelária máme štyri možnosti. Prvou je nárok na podielovú odmenu, druhou možnosťou je tarifná odmena. Treťou možnosťou je paušálna odmena a štvrtou odmena hodinová. Niektoré ceny za úkony si môžete pozrieť v cenníku našich služieb nižšie. Každý náš klient je o cene úkonov, ktoré pre neho budeme vykonávať, informovaný vopred, pričom spomínaná cena je aj súčasťou zmluvy o právnej pomoci.

 

 

 

 

 

Cenník úkonov vybraných právnych služieb

Úkon Odmena
Nehnuteľnosti
Kúpna zmluva (vrátane autorizácie a podania návrhu na vklad v klasickom konaní so správnym poplatkom) 250 €
Kúpna zmluva (vrátane autorizácie a podania návrhu na vklad v zrýchlenom konaní so správnym poplatkom) 370 €
Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena (vrátane autorizácie a podania návrhu na vklad v klasickom konaní so správnym poplatkom) 300 €
Darovacia zmluva (vrátane autorizácie a podania návrhu na vklad v klasickom konaní so správnym poplatkom) 200 €
Darovacia zmluva (vrátane autorizácie a podania návrhu na vklad v zrýchlenom konaní so správnym poplatkom) 320 €
Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena (vrátane autorizácie a podania návrhu na vklad v klasickom konaní so správnym poplatkom)* 320 €
*Vyššie uvedená odmena je platná v prípade, že predmetom vypracovanej zmluvy je maximálne päť nehnuteľností (pozemkov, stavieb alebo bytov)
Rodinné právo
Zastupovanie v konaní o rozvod, 1 úkon nepresahujúci 2 hodiny** 80 €
Zastupovanie vo veciach starostlivosti o maloleté deti, 1 úkon nepresahujúci 2 hodiny** 80 €
**V hodnote úkonu nie sú zahrnuté hotové výdavky (náklady na cestovanie do miesta úkonu, strata času)  
Obchodné právo
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vrátane súdneho poplatku 320 €
Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným vrátane súdneho poplatku (cena od...) 170 €

 

 

 

 

 

Pozrite si naše

 

Právne služby

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia