+421 918 790 393

Obchodné právo

 

 

Pomôžeme vám, zastúpime vás

Obchodné právo upravuje vzťahy medzi podnikateľmi v rámci výkonu podnikateľskej činnosti. Podnikateľom vieme byť nápomocní už pri zakladaní obchodnej spoločnosti a sme otvorení aj dlhodobej forme spolupráce. Naša advokátska kancelária ponúka možnosť zastupovania v súdnych sporoch, takže vaša osobná účasť na pojednávaní nie je nutná. Korektné informovanie o celom procese je u nás samozrejmé.

 

 

 

 

 

   

Zakladanie spoločností

Pomôžeme vám vypracovať všetky dokumenty, ktoré potrebujete k založeniu spoločnosti, prípadne k vykonaniu zmien v spoločnosti. Okrem vypracovania zmlúv ponúkame aj právne poradenstvo, ktoré ocení každá, profesionálne podnikajúca firma. Pri zakladaní akciovej spoločnosti dbáme na to, aby bola spoločnosť založená korektne, v súlade s Obchodným zákonníkom, so Zákonom o obchodnom registri, ako aj so Zákonom o cenných papieroch. V prípade založenia akciovej spoločnosti je samozrejmosťou tiež splnenie povinností vo vzťahu k Centrálnemu depozitáru cenných papierov.

 

 

 

 

 

   

Príprava a posudzovanie zmlúv

Dobré vzťahy s obchodnými partnermi sú nad zlato. Základom týchto vzťahov sú však obchodné zmluvy, ktoré sú korektné voči obom stranám. Pomôžeme vám vypracovať zmluvy, prípadne posúdime zmluvy, na báze ktorých funguje vaše podnikanie a poradíme vám, čo by bolo vhodné upraviť a prečo.

 

 

 

 

 

   

Register partnerov verejného sektora

Chystáte sa obchodovať so štátom? Potom je nevyhnutné, aby ste boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Do registra vás môže zapísať len oprávnená osoba – advokát, notár alebo banka. Táto osoba zároveň ručí za správnosť údajov v registri zapísaných. Naša advokátska kancelária toto oprávnenie na zápis má.

 

 

Register partnerov verejného sektora

 

 

 

 

 

   

Právo cenných papierov

Problematika cenných papierov je široká a pomerne náročná. Už pri založení akciovej spoločnosti je potrebné registrovať sa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (CDCP SR), ktorý vyžaduje aj zoznam všetkých akcionárov. Len tak je následne možné akcie prevádzať, zakladať a vyplácať. Ako jedna z mála advokátskych kancelárií pomáhame klientom s ich cennými papiermi a s akciami. Zabezpečíme registráciu do CDCP SR, vytvoríme akcie, pomôžeme vám s ich vytvorením, ako aj s ich prevedením.

 

 

 

 

 

   

Športové právo

V rámci našich služieb vieme pomôcť športovým klubom pri obchodných transakciách a prevodoch hráčov a športovcov.

 

 

 

 

 

   

Podnikáte? Spolupracujme spolu
intenzívne, má to svoje výhody

Ako dobrý podnikateľ určite viete, že vyznať sa v spleti zákonov a nariadení, ktoré sa vedia pomerne často meniť, nie je jednoduché. Sústreďte sa na podnikanie, dosahovanie zisku, spokojnosť vašich zamestnancov a obchodných partnerov a všetky právnické záležitosti nechajte ležať na našich pleciach. Máme rozbehnuté viaceré, v niektorých prípadoch aj viacročné, spoľahlivé a korektné spolupráce s firmami, ktorým pomáhame so zmluvami, zmenami v obchodnom registri alebo s právnymi otázkami, ktoré aktuálne riešia.

 

 

 

 

 

Benefity našej spolupráce

 

 

 

 

 

Poznáme sa

Ak s vami nejaký ten rok alebo roky spolupracujeme, dôkladne poznáme vašu zakladateľskú listinu, zmluvy a tiež povinnosti, ktoré vám z nich vyplývajú. Vieme vám rýchlo a odborne poradiť v každej situácii.

 

 

 

Komplexný servis

Vieme vám poskytnúť komplexný právny servis, zastupovať vás v prípadných sporoch, pomôcť vám pri výpovediach zamestnancov, alebo naopak, pri tvorbe pracovných zmlúv.

 

 

 

 

Sme poistení

Ako advokátska kancelária máme poistenie na výkon nášho povolenia do sumy 500 000 €. V prípade nášho pochybenia, ktoré by ovplyvnilo výsledok daného konania, znášame finančnú škodu my.

 

 

 

 

 

   

Naše služby - obchodné právo

 • Poradenstvo a zastupovanie pri zakladaní, správe, zmenách alebo zrušení obchodných spoločností (vypracovanie dokladov k založeniu, k zmenám alebo k zrušeniu obchodných spoločností, poradenstvo pri likvidácii obchodných spoločností, príprava valných zhromaždení a poradenstvo pri ich vedení a pod.);
 • poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií;
 • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie obchodných zmlúv (kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, mandátnych zmlúv, leasingových zmlúv a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch;
 • poradenstvo a zastupovanie v rozhodcovských konaniach;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach vymáhania pohľadávok;
 • poradenstvo a zastupovanie v konkurzných konaniach (návrh na vyhlásenie konkurzu, prihlásenie pohľadávky do konkurzu, žaloba o určenie pohľadávky a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora;
 • poradenstvo v oblasti cenných papierov a akcií (vytvorenie akcií, prevody a zakladanie akcií);
 • komunikácia s Centrálnym depozitárom cenných papierov;
 • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu,
 • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie zmlúv o príprave talentovaného športovca,
 • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie zmlúv o prestupe hráčov.

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia