+421 918 790 393

Obchodné právo

 

 

Pomôžeme vám, zastúpime vás

Obchodné právo upravuje vzťahy medzi podnikateľmi v rámci výkonu podnikateľskej činnosti. Podnikateľom vieme byť nápomocní už pri zakladaní obchodnej spoločnosti a sme otvorení aj dlhodobej forme spolupráce. Naša advokátska kancelária ponúka aj možnosť zastupovania v súdnych sporoch, takže vaša osobná účasť na pojednávaní nie je nutná. Korektné informovanie o celom procese je u nás samozrejmé.

 

 

 

 

   

Zakladanie spoločností

Pomôžeme vám vypracovať všetky dokumenty týkajúce sa založenia spoločnosti, a tiež aj následných zmien vo vašej spoločnosti. Okrem vypracovania zmlúv ponúkame aj právne poradenstvo, ktoré ocení každá, profesionálne podnikajúca firma.

 

 

 

 

   

Príprava a posudzovanie zmlúv

Dobré vzťahy s obchodnými partnermi sú nad zlato. Základom týchto vzťahov sú však obchodné zmluvy, ktoré sú korektné voči obom stranám. Pomôžeme vám vypracovať zmluvy, prípadne posúdime zmluvy, na báze ktorých funguje vaše podnikanie a poradíme vám, čo by bolo vhodné upraviť a prečo.

 

 

 

 

   

Register partnerov verejného sektora

Chystáte sa obchodovať so štátom? Potom je nevyhnutné, aby ste boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Do registra vás môže zapísať len oprávnená osoba – advokát, notár alebo banka. Táto osoba zároveň ručí za správnosť údajov v registri zapísaných. Naša advokátska kancelária toto oprávnenie na zápis má.

 

 

Register partnerov verejného sektora

 

 

 

 

   

Podnikáte? Spolupracujme spolu intenzívne, má to svoje výhody

Ako dobrý podnikateľ určite viete, že vyznať sa v spleti zákonov a nariadení, ktoré sa vedia pomerne často meniť, nie je jednoduché. Sústreďte sa na podnikanie, dosahovanie zisku, spokojnosť vašich zamestnancov a obchodných partnerov a všetky právnické záležitosti nechajte ležať na našich pleciach. Máme rozbehnuté viaceré, v niektorých prípadoch aj viacročné, spoľahlivé a korektné spolupráce s firmami, ktorým pomáhame so zmluvami, zmenami v obchodnom registri alebo s právnymi otázkami, ktoré aktuálne riešia.

 

 

 

 

 

 

Benefity našej spolupráce

 

 

 

 

Poznáme sa

Ak s vami nejaký ten rok alebo roky spolupracujeme, dôkladne poznáme vašu zakladateľskú listinu, zmluvy a tiež povinnosti, ktoré vám z nich vyplývajú. Vieme vám rýchlo a odborne poradiť v každej situácii.

 

 

 

Komplexný servis

Vieme vám poskytnúť komplexný právny servis, zastupovať vás v prípadných sporoch, pomôcť vám pri výpovediach zamestnancov, alebo naopak, pri tvorbe pracovných zmlúv.

 

 

 

 

Sme poistení

Ako advokátska kancelária máme poistenie na výkon nášho povolenia do sumy 500 000 €. V prípade nášho pochybenia, ktoré by ovplyvnilo výsledok daného konania, znášame finančnú škodu my.

 

 

 

 

   

Naše služby - obchodné právo

  • poradenstvo a zastupovanie pri zakladaní, správe, zmenách alebo zrušení obchodných spoločností (vypracovanie dokladov k založeniu, k zmenám alebo k zrušeniu obchodných spoločností, poradenstvo pri likvidácii obchodných spoločností, príprava valných zhromaždení a poradenstvo pri ich vedení a pod.);
  • poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií;
  • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie obchodných zmlúv (kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, mandátnych zmlúv, leasingových zmlúv a pod.);
  • poradenstvo a zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch;
  • poradenstvo a zastupovanie v rozhodcovských konaniach;
  • poradenstvo a zastupovanie v konaniach vymáhania pohľadávok;
  • poradenstvo a zastupovanie v konkurzných konaniach (návrh na vyhlásenie konkurzu, prihlásenie pohľadávky do konkurzu, žaloba o určenie pohľadávky a pod.);
  • poradenstvo a zastupovanie v konaní o zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

 

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia