+421 918 790 393

Občianske právo

 

 

Pomôžeme vám, zastúpime vás

Občianske právo upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb a s nimi súvisiace osobné práva a povinnosti. Situácie, ktoré sa neskôr stanú predmetom občianskeho práva, zažívame často aj v bežnom živote. Naša advokátska kancelária ponúka aj možnosť zastupovania v súdnych sporoch, takže vaša osobná účasť na pojednávaní nie je nutná. Korektné informovanie o celom procese je u nás samozrejmé.

 

 

 

 

 

   

Susedské spory

Najčastejšie riešime problémy týkajúce sa hraníc pozemku medzi susedmi, situácie, kedy si sused postavil dom alebo inú stavbu na časti vášho pozemku, prípadne vás nechce vpustiť na pozemok za účelom zateplenia vášho domu alebo opravy fasády, a vy nemáte inú možnosť ako tento úkon spraviť. Riešime susedské nezhody, ktoré vznikajú pri spolunažívaní v bytovke či v rodinnej zástavbe, a týkajú sa hluku, znečisteného prostredia, utekajúcich domácich miláčikov alebo nebezpečne presahujúcich stromov a pod.

 

 

 

 

 

   

Určenie vlastníckeho práva

Vlastnícke práva nespadajú pod dedičské právo tak, ako by sa na prvé počutie mohlo zdať. Pri vlastníckych právach riešime právny nárok napríklad na pozemok či nehnuteľnosť, ale aj darovanie majetku, napríklad deťom zo strany rodičov, či vrátenie daru. Ak sa cítite ukrátení o nehnuteľnosť, treba nás kontaktovať a my sa posnažíme pomôcť vám.

 

 

 

 

 

   

Zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov

Bezpodielové vlastníctvo zaniká rozvodom alebo smrťou. Je však možné zrušiť ho aj počas trvania manželstva z rôznych osobných dôvodov (ochrana partnera počas podnikateľskej činnosti druhého partnera, ochrana v prípade partnera, ktorý je neprispôsobivý, závislý a pod.). Po zániku bezpodielového vlastníctva manželov sme pripravení pomôcť vám s jeho vysporiadaním tak, aby boli všetky vaše práva riadne uplatnené.

 

 

 

 

 

   

Náhrada ujmy po obetiach nehôd

Náhradu nemajetkovej ujmy pozostalým po obetiach dopravných nehôd vám taktiež pomôžeme vyriešiť. Zastupujeme vtedy stranu, ktorá v dopravnej nehode stratila blízkeho člena rodiny a súdnou cestou chce požiadať o vyplatenie nemajetkovej ujmy.

 

 

 

 

 

   

Nájomné, kúpne a darovacie zmluvy

Ak potrebujete prenajať svoje priestory (dom, byt, záhradu alebo obchodné priestory), kvalitná nájomná zmluva je základom. Pomôžeme vám s vypracovaním kúpnej, darovacej, alebo nájomnej zmluvy tak, aby ste v budúcnosti čo najviac predišli prípadným problémom (nájomca neplatí včas, alebo sa nechce vysťahovať a pod.).

 

 

 

 

 

   

Zodpovednosť za škodu, PZP

Ak ste v poisťovni nepochodili a neviete sa domôcť preplatenia vzniknutých škôd na aute po dopravnej nehode či kolízii, obráťte sa na nás. Pomôžeme vám vyriešiť tento spor k vašej spokojnosti. V prípade úspechu je potom samozrejmosťou, že vám poisťovňa preplatí vzniknuté škody, prácu našej advokátskej kancelárie, či úhrady povinných súdnych poplatkov. Rovnako vám vieme pomôcť aj s uplatnením vášho nároku na náhradu škody na zdraví, ktorá vám v rôznych situáciách môže vzniknúť (napríklad spadnete na zľadovatenom chodníku a pod.).

 

 

 

 

 

Naše služby - občianske právo

 

 

 • Poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie zmlúv o prevode nehnuteľností a hnuteľných vecí (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zámenné zmluvy, rezervačné zmluvy a iné);
 • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie iných typov zmlúv a dohôd uzatváraných podľa Občianskeho zákonníka v rámci súkromnoprávnych vzťahov vrátane zabezpečenia záväzkov z týchto vzťahov (nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, sprostredkovateľské zmluvy, záložné zmluvy, ručenie, uznanie záväzku);
 • poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach, predmetom ktorých je posudzovanie neplatnosti zmlúv, dohôd alebo jednostranných právnych úkonov (výpovedí, odstúpení od zmlúv a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie vo veciach odporovateľnosti právnych úkonov;
 • poradenstvo a zastupovanie v susedských sporoch (obťažovanie nadmerným hlukom, prachom, zápachom, presahy stromov, unikanie chovaných zvierat, údržba stavby a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie vo veci ochrany vlastníckeho práva (určenia vlastníckeho práva, zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva, určenie hraníc pozemkov, vypratanie nehnuteľností a pod.);
 
 • poradenstvo a zastupovanie vo veciach podielového spoluvlastníctva (zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva, ochrana predkupného práva, investovanie do spoločnej veci a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zúženie rozsahu BSM, alebo zrušenie BSM za trvania manželstva, vypracovanie dohôd o vysporiadaní BSM, zastupovanie v súdnom konaní o vysporiadanie BSM);
 • poradenstvo a zastupovanie vo veci náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia (náhrada škody pri poškodení vozidla v dôsledku havárie z PZP, vydanie bezdôvodného obohatenia pri neoprávnenom užívaní pozemkov a pod.) vrátane náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci (vedenie nezákonného trestného stíhania a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie vo veci ochrany osobnosti (náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých po obetiach dopravných nehôd, zdržanie sa zásahov ohováraním a pod.);
 • poradenstvo a zastupovanie v exekučných konaniach (návrh na vykonanie exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie, žiadosť o odklad exekúcie);
 • poradenstvo a zastupovanie vo veciach ochrany spotrebiteľa (nevýhodné zmluvné podmienky a pod.).

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia