+421 918 790 393

Správne právo

 

 

Pomôžeme vám, zastúpime vás

Táto oblasť práva upravuje široké spektrum právnych vzťahov pri výkone právomoci zo strany orgánov verejnej moci. Službu, ktorú obciam v tejto oblasti práva poskytujeme, môžeme nazvať aj právnym servisom pre obce. Naša advokátska kancelária ponúka aj možnosť zastupovania v správnych konaniach a prípadných následných súdnych sporoch, takže vaša osobná účasť na konaní nie je nutná. Korektné informovanie o celom procese je u nás samozrejmé.

 

 

 

 

 

   

Právny servis pre obce

Pre obce poskytujeme kompletný právny servis v oblasti správneho správa. Riešime s nimi zmluvy, nájmy, správne delikty a konania, daňové konania, daňové kontroly a stavebné konania. Ponúkame aj možnosť dlhodobej spolupráce, nakoľko so správnym právom máme bohaté skúsenosti a v tejto oblasti sme spolupracovali napríklad s obcou Beluša.

 

 

 

 

 

   

Daňové kontroly

Pravidelné daňové kontroly, ktoré ste povinní v prípade ich začatia absolvovať, nemusia dopadnúť vo váš neprospech. Stačí, ak vás podrží dobrý advokát, ktorý ovláda zákony, aj postupy. Naša kancelária vás zastúpi v správnom súdnictve, absolvuje s vami daňové kontroly a bude vám počas ich priebehu radiť, aby ste sa v budúcnosti vyhli prípadnému trestnému konaniu.

 

 

 

 

 

   

Zastupovanie v správnom súdnom konaní

V prípade, ak v správnom konaní vyčerpáte všetky opravné prostriedky proti rozhodnutiu alebo opatreniu orgánu verejnej správy, pomôžeme Vám hájiť Vaše práva a právom chránené záujmy v rámci konanie pred príslušným správnym súdom v rámci správneho súdneho konania. Za účelom plnohodnotnej ochrany Vašich práv pre Vás vieme vypracovať akýkoľvek typ správnej žaloby, ako aj kasačnú sťažnosť. V tomto type konania Vás taktiež plnohodnotne zastúpime pred správnym súdom, ako aj Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

   

Katastrálne a stavebné konania

Nielen obciam, ale aj fyzickým a právnickým osobám vieme byť nápomocní v katastrálnych a stavebných konaniach. Pri vypracovaní kúpnych, darovacích alebo zámenných zmlúv týkajúcich sa kúpy či predaja nehnuteľností má klient v cene zmluvy aj naše zastupovanie. V prípade stavebných konaní vám pomôžeme riešiť bežné problémy ako stavby na hranici pozemkov, nesúhlas susedov s vašou stavbou/rekonštrukciou a pod.

 

 

Nehnuteľnosti - ďalšie služby

 

 

 

 

 

   

Naše služby - správne právo

  • Poradenstvo a zastupovanie v priestupkovom konaní, ako aj v konaniach o správnych deliktoch;
  • poradenstvo a zastupovanie v daňových konaniach vedených zo strany príslušného správcu dane (v rámci daňovej kontroly na dani z príjmu fyzických alebo právnických osôb, daňovej kontroly na dani z pridanej hodnoty, daňovej kontroly na spotrebných daniach a následného vyrubovacieho konania);
  • poradenstvo a zastupovanie v konaní o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu pre cudzincov;
  • poradenstvo a zastupovanie v stavebných konaniach vedených podľa Stavebného zákona;
  • poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva sociálneho zabezpečenia (nemocenské dávky, starobný dôchodok a pod.);
  • poradenstvo a zastupovanie v katastrálnom konaní.

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia