+421 918 790 393

Pracovné právo

 

 

Pomôžeme vám, zastúpime vás

Táto oblasť upravuje povinnosti a práva v rámci pracovno-právnych vzťahov, čiže sa pozerá na vzťahy zamestnancov a ich zamestnávateľov. Vieme vám byť nápomocní pri vzniku či zániku pracovného pomeru, ale aj pri popise práv a povinností vás ako zamestnávateľa, či ako zamestnanca. Naša advokátska kancelária ponúka aj možnosť zastupovania v súdnych sporoch, takže vaša osobná účasť na pojednávaní nie je nutná. Korektné informovanie o celom procese je u nás samozrejmé.

 

 

 

 

 

   

Sme tu pre zamestnávateľov

Poradíme vám, ako vypracovať pracovné zmluvy, ako ich ukončiť, aké práva musíte voči svojim zamestnancom dodržať a aké práva máte vy ako ich zamestnávateľ. Vypracujeme s vami interné smernice, prípadne vás budeme zastupovať v súdnych konaniach. Riešime porušenia pracovnej disciplíny a aj to, či ste výpovede vašich zamestnancov vypracovali správne. Môžeme sa stať vaším stálym partnerom v oblasti právneho poradenstva.

 

 

 

 

 

   

Sme tu pre zamestnancov

Pomôžeme vám s bojom za vaše práva ako zamestnanca v prípade, že vám nebola vyplatená správna výšky mzdy, alebo že váš zamestnávateľ nedbá na pracovné prostredie, postupy či ochranné pomôcky pri práci, ktorú vykonávate. Ak sa vám v práci stal úraz, ak ste v nej neboli spokojní so správaním zo strany nadriadených a boli tým porušené vaše základné práva, kontaktujte nás a my vám povieme možnosti riešenia vašich problémov.

 

 

 

 

 

   

Naše služby - pracovné právo

  • Poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie pracovných zmlúv, dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného
    pomeru a pod.;
  • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie interných smerníc (pracovný poriadok, organizačná štruktúra a pod.);
  • poradenstvo, vypracovanie a posudzovanie dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (výpoveď, oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru);
  • poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach, predmetom ktorých sú nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru;
  • poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu mzdy;
  • poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škodu z pracovnoprávnych vzťahov.

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia