+421 918 790 393

Rodinné právo

 

 

Pomôžeme vám, zastúpime vás

Rodinné právo upravuje vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi – manželmi, partnermi, rodičmi, deťmi, starými rodičmi, vnúčatami. Často práve v tejto oblasti riešime veľmi ťažké životné situácie, ku ktorým vždy pristupujeme citlivo a najmä ľudsky. Aj vďaka tomuto prístupu je riešenie súdnych sporov pre našich klientov jednoduchšie a ľahšie ho zvládajú.

 

 

 

 

 

   

Rozvody

Vypracujeme návrh na rozvod a zastúpime vás v rozvodovom konaní bez ohľadu na dôvod, pre ktorý ste rozvod navrhli. V rámci rozvodu budeme spolu riešiť majetok, úpravu styku s maloletými deťmi, či výživné. Ak sa pomery, ktoré boli dané v čase rozvodu neskôr zmenia, máte opäť možnosť otvoriť nové konanie ohľadom úpravy styku s maloletými, či výživného. Sme pripravení pomôcť vám aj s týmito záležitosťami.

 

 

 

 

 

   

Výživné a starostlivosť o deti

Rodič môže mať súdom obmedzený styk s vlastnými maloletými deťmi, ak je na to pádny dôvod (napr. ohrozuje ich zdravie, výchovu, život a pod.). Úpravy styku s maloletými či obmedzenie nemusíte riešiť len vtedy, keď ste manželia, ale aj keď spolu žijete či nežijete ako partneri. Pomôžeme vám s vymáhaním výživného na deti, o ktoré sa staráte.

 

 

 

 

 

   

Určenie otcovstva

Určenie otcovstva je dôležité pre neskoršie určenie vyživovacej povinnosti. Ak máte problém s tým, že biologický otec dieťaťa odmieta svoje otcovstvo uznať, obráťte sa na nás. Pomôžeme vám aj v otázkach osvojenia či adopcie detí.

 

 

 

 

 

   

Výživné pre manžela, manželku, seniora

Seniori si často neuvedomujú, že vzájomná vyživovacia povinnosť vzniká aj vo vzťahu dieťa a rodič. Ak ste prepísali svoj majetok na deti, no oni vám odmietajú podať pomocnú ruku a postarať sa o vás, môžete požiadať o výživné súdnou cestou. O výživné je možné žiadať aj bývalého manžela, manželku po rozvode. Slobodné matky majú takisto právo na príspevok na nevydatú matku.

 

 

 

 

 

   

Obmedzenie na právne úkony

Kvôli zdravotným problémom, či kvôli stúpajúcemu veku, sa možno niektorý člen vašej rodiny nie je schopný postarať sám o seba. Často potom nie je vhodné, aby riešil otázky finančné, či otázky týkajúce sa majetkových rozhodnutí. Obmedzenie na právne úkony či zbavenie svojprávnosti osoby nie je jednoduchá záležitosť, a preto odporúčame riešiť ju so skúsenou advokátskou kanceláriou.

 

 

 

 

 

Naše služby - rodinné právo

 

 

 • Poradenstvo a zastupovanie v konaní o rozvod (neoddeliteľnou súčasťou tohto konania pri manželstvách s deťmi je tiež úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode) a následne aj pri zrušení a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností k maloletým deťom (zverenie detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, do striedavej starostlivosti rodičov, úprava styku, zastupovanie detí, správa majetku detí, úprava výživného);
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o výživnom vo vzťahu k deťom (určenie výživného, zvýšenie alebo zníženie výživného, zrušenie výživného);
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o výživnom medzi manželmi;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o výživnom vo vzťahu k rodičom zo strany detí;
 
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o výživnom medzi ostatnými príbuznými;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o príspevok na výživu rozvedeného manžela alebo príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o ustanovenie majetkového opatrovníka alebo kolízneho opatrovníka;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o schválení právneho úkonu v mene maloletého dieťaťa;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaniach o určenie rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva;
 • poradenstvo a zastupovanie v konaní o osvojenie (adopciu) dieťaťa.

 

 

 

 

 

Potrebujete poradiť?

 

Kontaktujte nás

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia